# درباره_ی_کتاب_و_فیلم_و_تاتر

..و این سرنوشت متقاطع!

..و این سرنوشت متقاطع!                                                                                                                 دیشب ماه رقصان دچار بی خوابی شده بود ودر نتیجه به تماشای فیلمی پرداخت : « ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید